26 juni 2008

253


Woensdag 11 juni
Hondsroos op Ameland.